فستیوال

فستیوالی از طعم های مختلف و بیاد ماندنی  
  • عناصر: گوشت راسته طعم دارشده ، بیکن گوشت98% ، کالباس پپرونی95%
  • 118,000 تومان
  • مثلثی 90,000 تومان