مکزیکن برگر

ترکیب آتشین و خیلی تند
  • عناصر: گوشت برگر ، کالباس پپرونی ، فلفل هالوپینو ، سس تند مخصوص
  • 93,000 تومان
  • سفارش دهید