پپرونی

  • عناصر: کالباس ،فلفل دلمه ای کبابی،فلفل هالیپینو
  • 99,000 تومان
  • مثلثی 77,000 تومان
  • سفارش دهید