شیریمپ پستو

هیچ تصویری در دسترس نیست
  • عناصر: میگو ، سس پستو ، پاستای پنه ،خامه ، قارچ،پنیرپارمیسان
  • 102,000 تومان
  • سفارش دهید